Sunday, February 24, 2013

agar aap software install karte vakht Next-next click kar k bin dekhe add-ons install karte hain, toh ask tool bar ke searchbox me aapke liye likha hoga ki Aap Chutiye Hain

agar aap software install karte vakht Next-next click kar k bin dekhe add-ons install karte hain, toh ask tool bar ke searchbox me aapke liye likha hoga ki Aap Chutiye Hain

Phone k mike pe rumaal rakha to samne wale ko aawaj nahi samjhegi aisa samajne walo kidnappers, ambani k reliance ki kasam Aap Chutiye Hain

Phone k mike pe rumaal rakha to samne wale ko aawaj nahi samjhegi aisa samajne walo kidnappers, ambani k reliance ki kasam Aap Chutiye Hain

Pitaji ko 12 Lakh (B.Tech-M.tech/MBA) ki topi pehna k ab KuLandi Dabra Coaching mein Bank P.O. ki Tyaari kar rhe Chirkuto kasam se Aap Chutiye Hain

Pitaji ko 12 Lakh (B.Tech-M.tech/MBA) ki topi pehna k ab KuLandi Dabra Coaching mein Bank P.O. ki Tyaari kar rhe Chirkuto kasam se Aap Chutiye Hain

Monday, February 6, 2012

Agar aap Computer/Internet lovers ko 21vi sadi me loser ka tag dene ki koshish karte hai to aapke 19vi sadi ke Delhi Municipal School jisme aap padhe ho ki kasam Aap Chutiye Hain

Agar aap Computer/Internet lovers ko 21vi sadi me loser ka tag dene ki koshish karte hai to aapke 19vi sadi ke Delhi Municipal School jisme aap padhe ho ki kasamAap Chutiye Hain

Tuesday, January 10, 2012

Agar local train me earphone laga ke gana gate hue apko lagta hai ke aap Elton John ki chhati aulaad hain, toh agla station Hoga AapChutiyeHain

Agar local train me earphone laga ke gana gate hue apko lagta hai ke aap Elton John ki chhati aulaad hain, toh agla station Hoga AapChutiyeHain